Etyczność reklamowania Lotto: problemy i dowody

Po omówieniu ewolucji i problemów loterii prowadzonych przez państwo, niniejszy artykuł analizuje etykę reklamy loterii i gier liczbowych. Po omówieniu odwołań sądowych stosowanych przez reklamodawców loterii prezentujemu dowody dotyczące wpływu reklamy o oczekiwanej wygranej na decyzję o zakupie kuponu. Wyniki badań wskazują na mniejszy nacisk na loterię jako rozwiązanie problemów finansowych i zawodowych, a większy nacisk na informacje o rzeczywistej wartości zakładu loteryjnego. Stosując przyjęte standardy z literatury marketingowej, reklama loterii okazuje się zwodnicza.

James M. Stearns i Shaheen Borna

Źródło: https://link.springer.com/article/10.1007/BF00873735